İnfaz Yatar Nasıl Hesaplanır Alanya Avukat

İnfaz Yatar Nasıl Hesaplanır [2022]

ALANYA AVUKAT KOŞULLU SALIVERME VE DENETİMLİ SERBESTLİK – 2020 AF YASASI

Öncelikle kısaca mahkeme sürecinden ve infaz aşamasından bahsedelim. Soruşturma aşaması, savcılığın bir şekilde suçu ve olayı öğrenmesinden itibaren savcının derhal soruşturmaya ve araştırmaya başlar. Bu soruşturma sonucunda bir iddianame hazırlar. Bu iddianame yargılanmak üzere mahkemeye sunulur. Mahkeme iddianameyi kabul ettikten sonra kovuşturma aşaması başlar. Kovuşturma aşaması yargılamanın olduğu aşamadır. En uzun ve en önemli aşamadır. Mahkeme bu yargılama sonucunda mahkumiyet veya beraat hükmü verir. Bu karar doğrudan kesinleşmez. Kovuşturma aşamasından sonra kanun yolu aşaması başlar. Eğer kanun yolu aşaması mevcut olayda mevcut değilse karar ilk derece mahkemesinin kararı ile kesinleşecektir. Biz mahkumiyet kararının kesinleşmesinden sonra gündeme gelen infaz aşamasıyla ilgili detaylara değineceğiz.

İnfaz Aşaması

Verilen mahkumiyet kararının infaz edilmesi ile alakalıdır. Mahkemenin vermiş olduğu hüküm tamamen çekeceğimiz cezayı ifade etmemektedir. İnfaz Kanunu’nda hükümlüler lehine bulunan bazı düzenlemeler vardır. Hükmü verilen cezanın bir kısmı cezaevinde geçirilmekte, bir kısmı koşullu salıverilme hükümleri kapsamında cezaevi dışında geçirilmektedir. Bir de denetimli serbestlik kurumundan bahsetmek gerekir. Hükme esas olan cezanın belirli bir bölümü cezaevinde geçirildiği takdirde, ilgili şartlar yerine getirilirse hükümlü cezasının geri kalanın belirli şartları yerine getirerek dışarıda infaz edecektir. Bunlar ile alakalı 2020 yılının Nisan ayında yapılan düzenleme yapılmıştır (toplumda af yasası olarak adlandırılmaktadır). Şimdi bu düzenlemenin mahkumlar için ilgili olan kısımlar koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik hükümlerini irdeleyelim.

Düzenleme 15.04.2020 tarihinde yapılmıştır. Bu düzenlemenin hükümlerine göre 30.03.2020 tarihinde önce işlenen suçları kapsamaktadır.

30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlarda (istisnai suçlar hariç), düzenlemeden önce koşullu salıverilmelerde şart olan oran 2/3’idi. Bu düzenleme sonrasında ise yeni oran ½ olarak belirlendi. Yani bu düzenlemeden önce cezaevinde geçireceği süre verilen cezanın 2/3 oranında iken ½ oranına indirilmiş oldu. Ayrıca denetimli serbestlik süresinin denetim süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılmıştır. Yani önceden mahkumiyetinin son 1 yılında denetimli serbestlikten faydalanılabilinirken artık cezanın son 3 yılında denetimli serbestlikten faydalanılabilir.

Örnek verecek olursak, kişi 5 yıl mahkumiyet cezası aldıysa, koşullu salıverilme hükümleri (1/2) gereğince 2,5 yıl cezaevinde kalması gerekmektedir. Ayrıca denetimli serbestlik hükümleri gereğince de cezasının son 3 yılında denetimli serbestliğe çıkabildiği için, kişi 1 gün dahi cezaevi görmeden cezasını infaz edebilecektir. Fakat prosedürel olarak birkaç günlüğüne cezaevine girip çıkmak gerekmektedir.

Comments are closed.