Alanya Kamu Avukatı

Alanya Kamu Avukatı

 

ALANYA KAMU AVUKATI

Avukat İsmiAdresNumarası
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
05425139898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898

 

Kamu avukatı kavramı, kamu idarelerinin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklarda onları temsil etmek üzere bünyelerinde istihdam edilen avukatlar ve yasal dayanağı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Avukatlık Hizmetleri Sınıfı başlığı altında yer alan 36. Maddesinden gelmektedir. Bu yasal düzenleme ile birlikte, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun amaç ve kapsamından biraz farklı olarak, memur veya sözleşmeli personel statüsünde kamu idarelerinde avukatlar çalışmaktadır.

 

KAMU AVUKATI NASIL OLUNUR ?

Öncelikle avukat olmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar sağlandıktan sonra kişi, serbest çalışan avukat veya kamu avukatı olma arasında tercih yapabilir. Avukat olabilmek için;

  • 4 yıllık Hukuk Fakültesi eğitimini bitirmek
  • 1 yıllık zorunlu staj eğitimini tamamlamış olmak

Bu şartlar tamamlandıktan sonra, kişinin avukatlık yapmak istediği baroya kaydını yaptırması ve avukatlık ruhsatını alması gerekmektedir.

Serbest çalışacak olan avukatlar, bu aşamadan sonra isterlerse kendi hukuk bürolarını açabilir veya bağlı çalışan avukat olarak başka bir avukat ile beraber çalışmaya başlayabilirler. Kamu avukatı olabilmek için ise, KPSS sınavından 70 ve üzerinde puan alınması gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları, bünyelerindeki avukat ihtiyacına göre bazı farklı şartlar öngörebilse de, zorunlu olan bazı şartlar şu şekildedir;

  • Avukatlık ruhsatının alınmış olması
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen genel şartların taşınıyor olması
  • KPSS P3 puan türünden de 70 ve üzeri puan alınmış olması gerekir.

ALANYA KAMU AVUKATI VEKALET ÜCRETİ HESAPLAMA

Kamu Avukatlarının alacağı vekalet ücretlerinin hesaplanması formülü için bakmamız gereken mevzuat, Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’tir.  İlgili yönetmeliğin 6 nolu maddesi hükümlerine göre;

Ödenecek vekalet ücretinin limiti ve dağıtım şekli

MADDE 6- (1) Emanet hesabında toplanan vekalet ücretleri, vekalet ücretinden yararlanacak kişilere yıllık tutarı; (10.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarın oniki katını geçmemek üzere, aşağıdaki şekilde dağıtılır:

a) Dava veya icra dosyasını takip eden hukuk birim amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü veya avukata %55’i, vekalet ücreti dağıtımının yapıldığı yıl içerisinde altı aydan fazla süreyle hukuk biriminde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, hukuk birim amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara %40’ı eşit olarak ödenir.

b) Davanın takibi ve sonuçlandırılmasında birbiri ardına veya birlikte hizmeti geçenlere (a) bendine göre ayrılan hisseler bu kişilerin hizmet ve karara tesir derecesine göre hukuk birim amiri tarafından paylaştırılır.

c) Dağıtımı yapılmayan %5’lik kısım muhasebe birimince Hazineye gelir kaydedilir.

 

KAMU AVUKATI ALIMI

Pek çok farklı kurum, ihtiyaç durumuna göre bünyelerinde Avukat kadrosu açmaktadır. Adalet Bakanlığı’nın Personel Genel Müdürlüğünce yaptığı duyuru aşağıdaki gibidir;

 

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
AVUKAT ALIM İLANI

 
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda,  2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre Bakanlık Merkez Teşkilatında çalıştırılmak üzere 10 avukat kadrosuna açıktan atama yapılacaktır.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan, ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.
 
I) Başvuru Şartları
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
3- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak,

4- 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

II) Başvuru Tarihi, Şekli ve İstenilen Belgeler                    
Adaylar başvurularını 11/01/2021 – 25/01/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar pgm.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.
Adayların öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı görünen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip öğrenim belgelerini (PDF ya da JPEG) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Adayların 2020 KPSS puanları ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır.
Adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinden alınacaktır.
Adayların avukatlık ruhsatının baro veya noterden onaylı örneğini, detaylı özgeçmişini, fotoğrafını (JPG, JPEG formatında) ve sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyanını (Ek-1 Beyan örneği) sisteme yüklemesi gerekecektir.
Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

III) Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi
Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

IV) Sözlü Sınavın Konuları
Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40,
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
Genel kültür 20,
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

V) Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır.
Sınav sonuçları, atanmaya hak kazananlar ile atama sırasında istenilecek belgeler Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

ÖNEMLİ NOT: Bu sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar Bakanlığımızın internet sitesinde ilân yoluyla yapılacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

 

Kurum avukatı memur mudur?

Kurum avukatları, devletin haklarını savunan kişilerdir. Bu sebepten dolayı fertlerin tek tek oluşturmuş olduğu ve sahibi olduğu hakları savunmak için, kendilerine meslek edinmesi gerekmektedir. Kamu avukatları ülkemizde memur niteliğinde geçmemektedir.

Avukatlar ilk görüşmede ücret alır mı?

Alanya Kamu Avukatı kategorimizin en çok sorulan sorularından birisidir. Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanmış olan ve Resmi Gazete üzerinde yayınlanan habere göre; avukatlara sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 450, sonrasındaki takip sürecinde ise her saat için 270 TL ödenmesi gerekmektedir.

Barodan ücretsiz avukat hizmeti adli yardım nasıl talep edilir?

Barolar üzerinden Avukatlık Kanunu’nun 178.maddesine göre avukat talebi oluşturulabilmektedir. Ücretsiz avukatlık başvurusu yaptığınızı belirtmeniz durumunda, gerekli işlemler sizlere uygulanacaktır.

İletişim Formu