Alanya Ticaret Hukuku Avukatı

Alanya Ticaret Hukuku Avukatı

 

ALANYA TİCARET HUKUKU AVUKATI

Avukat İsmiAdresNumarası
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
05425139898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898

 

Ticaret hukukunun alanı çok geniştir. Bir meselenin ticaret hukuku içinde yer alması, o işin ticari bir faaliyet olması, o işin bir ticari işletme ya da bir ticaret şirket tarafından yürütülmesi ya da düzenlendiği hukukî kaynak nedeniyle olabilir. En geniş anlamda ticaret hukuku, ticarete (ticari faaliyetlere) ilişkin tüm ilişki ve durumların hukuku olarak tanımlanabilir. Ticaret Kanunu’nda düzenlenen;

 • Ticari işletme,
 • Ticaret şirketleri,
 • Kıymetli evrak,
 • Taşıma işleri,
 • Deniz ticareti,
 • Sigorta.

Ticaret hukukunun alanına dâhil olduğu gibi, sermaye piyasası hukuku, banka hukuku, fikri ve sınai mülkiyet hukuku, rekabet hukuku ve taşıma hukuku da ticaret hukukunun içinde yer almaktadır.

Ticaret hukuku, kamu hukuku-özel hukuk ayrımında, özel hukuk içinde yer alır. Kamu hukukunda devletin (kamunun) üstün/tek taraflı iradesi söz konusu iken özel hukukta iradelerin eşitliği/serbestliği kuralı geçerlidir.

 

TİCARET HUKUKUNUN KAYNAĞI

Türk yasalarına göre Ticaret Hukukunun asıl kaynağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’dur. Bu konuların tamamı ticaret hukukunun kapsamında olmakla birlikte, temel müfredat olarak ticari işletme, şirketler ve kıymetli evrak hukuku kabul edilmektedir. Ayrıca Ticaret Hukukunun kapsamına alanına giren diğer konu başlıkları ise;

 • Sermaye piyasası hukuku,
 • Banka hukuku,
 • Fikri ve sinai mülkiyet hukuku,
 • Rekabet hukuku,
 • Taşıma hukuku,
 • E-Ticaret Hukukuna ilişkin usul ve esaslar olarak sayabiliriz. Ayrıca bu konularla ilgili düzenleyici bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler de bulunmaktadır.

Ticaret, günlük hayatımızın her alanına dahil olan bir konu olduğu için, sıklıkla hukuki sorunlar da karşımıza çıkmaktadır. Kanun koyucu, Türk Ticaret Kanunu’nu 1535 madde ve 13 geçici madde ile düzenlemiştir. Tacirlerin ve işletmelerin hakları, ilişkileri ve davranışları için geçerli olan hukukun bir organıdır. Genellikle medeni hukukun bir kolu olarak kabul edilir ve hem özel hukuk hem de kamu hukuku konuları ile ilgilenir.

 

ALANYA E-TİCARET AVUKATI

Kanun koyucu, e-ticaret ile ilgili bazı yasal düzenlemeler yapmıştır. Bir bakış atacak olursak eğer;

 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 • Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ
 • Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik
 • Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ
 • Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
 • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Posta Hizmetleri Kanunu
 • Vergi Usul Kanunu
 • Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu
 • Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 • Gümrük Kanunu

Uluslararası avukatlar ne kadar kazanır?

Her ülkenin avukat maaşları farklı oranlar dahilinde ölçülmektedir. Amerika’da patent avukatları ortalama yıllık 160.000$, Hollanda’da avukatlar 125.000$, Almanya’da hukuk mezunları ortalama 90.000$ maaş kazanırlar.

Şirket avukatları ne kadar maaş alır?

Şirket avukatları en düşük 4.850 TL ve ortalama 9.000-10.000 TLaralığında maaşlar almaktadır. Şirket avukatları maaşları kıdemli avukat seviyelerine göre de farklılıklar göstermektedir.

Neden ticaret hukuku avukatı tutulmalıdır?

Alanya ticaret hukuku avukatı tutmanın gerekleri, ticaret hukuku biliminin özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Ticaret hukukun geniş kapsamlı bir bilim dalı olması, uzmanlık ihtiyacını arttırmaktadır. Bu sebeple ticaret hukuku avukatlarına önem verilmektedir.

İletişim Formu