Alanya Yabancılar Hukuku

Alanya Yabancılar Hukuku

 

ALANYA YABANCILAR HUKUKU

Avukat İsmiAdresNumarası
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
05425139898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898

Uluslararası Hukuk (“Devletler Umumi Hukuku” veya “Uluslar arası Kamu Hukuku”), uluslararası toplum üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları bütünüdür. Başka bir tanıma göre de Uluslararası Hukuk; Uluslararası hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen ilke ve kurallar bütünüdür.

Uluslararası Hukuk’tan ayırt edilen bazı hukuk dalları:

1-) Uluslararası Özel Hukuk:

  Uluslararası hukuktan ayrı bir özel hukuk dalıdır ve iç hukuk alanında yer alır. Ulusal hukuk içinde yer alan bir daldır.

2-) Avrupa Birliği Hukuku:

    Kendine ait ilkelere ve hukuk düzenine sahip olup, üye devletlerin üzerinde ulus-üstü (supranasyonal) nitelik taşıyan Avrupa Birliği Hukuku, uluslararası hukuktan ayrı bir dalı oluşturmaktadır.

Uluslararası Hukuk’un İç Hukukla Karşılaştırılması

 • Ulusal düzende bir yasa koyucu ve zorunlu bir yargı sistemi bulunup, herkesin mahkeme önünde hakkını arama imkanı vardır.
 • Oysa uluslararası hukukta devletlerin egemenliği ve eşitliği temel ilkeyi teşkil ettiğinden uluslararası toplumda bir yasa koyucu bulunmaz.
 • İç hukukta zorunlu bir yargılama mercii (Ulusal Mahkemeler) bulunurken, Uluslararası alanda zorunlu yargı mekanizmasından söz edilemez.
 • Bazı yargı organları (UAD gibi) mevcut olsa da bir uluslar arası yargı organının uyuşmazlığı görmesi, ilgili devletin rızasına bağlıdır.
 • Uluslararası alanda türlü yaptırımlar mevcut olmasına rağmen (Örneğin, Zarara karşılık misilleme, askeri müdahale gibi tek taraflı yaptırımlar) tek elden yaptırım uygulayacak bir organ bulunmadığından, bizzat ihkak-ı hak önemli bir yer tutmaktadır.
 • İhkak-ı Hak: Haklıya hakkını vermek. Hakkı, usulü dairesinde yerine getirmek.

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI KURUMU HAKKINDA

Türk vatandaşlığına ilişkin temel ilkelere 1982 anayasası m.66’da yer almaktadır. 29.05.2009 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu bu çerçevenin içini doldurmaktadır.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığının Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, TVK’nın nasıl anlaşılıp uygulanacağına ışık tutar.

5901 sayılı TVK sistematiğinde Türk Vatandaşlığı doğumla veya sonradan kazanılmaktadır. (m.5)

Doğumla kazanılan Türk Vatandaşlığı (m.6-8)

 • Soy bağı (m.7) veya
 • Doğum yeri (m.8) esaslarına dayanmaktadır.

Sonradan kazanılan Türk Vatandaşlığı (m.9 vd.)

Yetkili makam kararı ile (m.10-15, m.18-20) genel olarak istisnai haller kapsamında, yeniden kazanma, evlenme yolu, gayrimenkul alımı veya banka hesabında vadeli para yatırım işlemi ile Türk Vatandaşlığı kazanılabilir.

Türk Yabancılar Hukuku Kuralları ana hatlarıyla,

 • Ülkeye giriş,
 • İkamet,
 • Çalışma,
 • Taşınır ve taşınmaz mal edinme,
 • Miras,
 • Yabancı yatırımlar ve yabancılara tanınan diğer kamu hukuku veya özel hukuk nitelikli hakları konu edinmektedir.

Bu konuların her birini bünyesinde barındıran tek bir mevzuat bulunmamaktadır.

Türkiye’de yabancıların hukuki durumunu düzenleyen kurallar,

 1. Anayasa
 2. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
 3. Uluslararası İşgücü Kanunu
 4. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu
 5. Tapu Kanunu
 6. Petrol Kanunu
 7. Köy Kanunu
 8. Maden Kanunu
 9. Pasaport Kanunu gibi mevzuatlar çerçevesinde değerlendirmeler yapılıp uygulanmaktadır.

Yabancılar, Türkiye’deki temel hak ve hürriyetleri bakımından Türk Hukukunda ilke olarak vatandaşla eşit kabul edilmektedir. (AY m.10 ve m.12)

Bununla birlikte Türkiye’de bulunan yabancıların hak ve hürriyetleri AY m.16 hükümleri çerçevesince sınırlandırılabilir. Yapılacak olan bu sınırlandırma, kanunla yapılır ve milletlerarası hukuka uygun olarak yapılır.

Yabancılar hukuku alanında çalışan uzman avukatlar, bu konuda oldukça deneyim sahibi olmakla beraber donanım anlamında da yetkin olmalıdır. Uygulama gereğince farklı lisanlara haiz olmayı gerektirmektedir. Alanında uzman bir uluslararası hukuk avukatı ile çalışmak başınıza gelebilecek hukuki problemleri önleyecektir. Eğer bir davanız var ise, mutlaka uzman bir Alanya yabancılar hukuku avukatına başvurmanız hem madden hem manen hem de haklarının açısından oldukça faydalı olacaktır.

Yabancılar hukuku özel hukuk mu?

Yabancılara Türkiye’de uygulanacak olan hukuk kuralları, yabancının vatandaş olduğu ülkeye göre farklılıklar gösterebilmektedir. Bu sebepten dolayı yabancılar hukuku özel hukuk olarak geçmektedir.

Boşanma ile Türk vatandaşlığı kaybedilir mi?

Boşanma durumunda Türk vatandaşlığı alan yabancı kişilerin, eşinden boşanması durumunda Türk vatandaşlığını kaybetmesi söz konusu değildir.

Yabancılar Türkiye’de nasıl boşanır?

Her iki eşin Türkiye içerisinde yaşayan yabancı ülke vatandaşı olması durumunda, yabancı uyruklu kişiler Türkiye’de boşanma haklarına sahiptirler. Bu tür bir durumda hangi ülke yasasına göre hüküm verileceğinin kararı, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 4. maddesinde yer alan hükme göre belirlenmektedir.

İletişim Formu