Alanya Arabulucu Avukat
Alanya Arabulucu Avukat

ALANYA ARABULUCU AVUKAT

Avukat İsmiİlgilendiği Hukuk DallarıNumarası
Ücretsiz ekleme için info@alanyaavukatlari.comÜcretsiz ekleme için info@alanyaavukatlari.comÜcretsiz ekleme için info@alanyaavukatlari.com
Av. Mehmet AşıkoğluMedeni Hukuk0542 513 9898
Av. Eda GönlümTüketici Hukuku0542 513 9898
Ücretsiz ekleme için info@alanyaavukatlari.comÜcretsiz ekleme için info@alanyaavukatlari.comÜcretsiz ekleme için info@alanyaavukatlari.com
Av. Kemal Berkant ŞahinGayrimenkul Hukuku0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluMiras Hukuku0542 513 9898
Ücretsiz ekleme için info@alanyaavukatlari.comÜcretsiz ekleme için info@alanyaavukatlari.comÜcretsiz ekleme için info@alanyaavukatlari.com
Av. Ahmet Yasin YıldızTüketici Hukuku0542 513 9898
Av. Eda GönlümBorçlar ve Kira Hukuku0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinMilletler Arası Hukuk0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluYabancılar Hukuku0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızTrafik Kazaları Ortaklık ve Yatırım Hukuku0542 513 9898
Av. Eda GönlümFikri ve Sınai Haklar Hukuku 0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinBankacılık ve Finans Hukuku 0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluDernek ve Vakıflar Hukuku 0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızUluslararası Ticaret Hukuku 0542 513 9898
Av. Eda GönlümŞirketler Hukuku0542 513 9898
Av. Kemal Berkant Şahinİcra ve İflas Hukuku 0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluVergi Hukuku Ceza Hukuku 0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızBilişim Hukuku 0542 513 9898
Av. Eda GönlümVergi Ceza Hukuku 0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinAile - Boşanma Hukuku0542 513 9898
Av. Mehmet Aşıkoğluİş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızEnerji Hukuku 0542 513 9898
Av. Eda Gönlümİdare Hukuku 0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinMiras Hukuku0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluRekabet Hukuku 0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızTaşımacılık ve Sigorta Hukuku 0542 513 9898
Av. Eda GönlümTicari Sözleşmeler Hukuku 0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinDava Tahkim ve Alternatif Çözümler Rekabet Hukuku 0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluMarka ve Patent Hukuku0542 513 9898

Arabuluculuk, Türkiye’de yeni bir kavramdır. Bu bağlamda arabuluculuk, Türk Hukuk Sistemi’ne 22 Haziran 2012 tarihinde 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve birincil mevzuata ek olarak 26 Ocak 2013 tarihinde Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin yayımlanmasıyla uygulanmaya başlamıştır.

Uyuşmazlık kavramı; bir veya daha fazla kişinin istekleri, çıkarları, değerleri, inançları, sınırlı bir kaynağın paylaşımındaki görüşleri veya ihtiyaçları farklı olduğunda veya çeliştiğinde, ortaya anlaşmazlık çıkması veya gerginlik yaşanması durumudur. Uyuşmazlık, hayatın gerçeğidir. Uyuşmazlık, amaçları gerçekleştirirken oluşan rekabetten doğar. Amaca ulaşmada rekabet yaşanan her yerde “uyuşmazlık” yaşanması normaldir.

ARABULUCU AVUKAT NASIL OLUNUR ?

Arabuluculuk, tarafların fikir birliğine varmasına dayanan hızlı, uygun maliyetli ve özel bir çözüm biçimidir. Bu çözüm yönteminin ana amacı, uyuşmazlık ve anlaşmazlığın ortadan kaldırılmasıdır.

Arabulucu olabilmek için;

  1. Türk vatandaşı olmak,
  2. Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
  3. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,
  4. Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,
  5. Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
  6. Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve Bakanlığımızca yapılan yazılı sınavda başarılı olmak,

gerekir.

Bakanlıkça yapılacak sınavın yeri, tarihi, saati, sınava başvuru ve sınavla ilgili diğer hususlar Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ve Daire Başkanlığımızın internet sitelerinde ilan edilmektedir.

ARABULUCU AVUKAT ÜCRETİ

2022 ARABULUCUK ÜCRET TARİFESİ

Tarifeye göre, aile hukuku, işçi-işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında ara bulucuya, 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 200 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 420 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf gözetmeksizin bir saati 450 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 480 lira ödenecek.

Arabulucu ücreti ticari uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 390 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 800 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 820 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 840 lira olacak.

Alanya arabuluculuk ücreti ne kadar?

Konulara göre değişkenlik göstermektedir. Ara bulucuya 2 kişinin taraf olması gibi durumlarda taraf başına bir saati 200 TL, 3-5 kişide 420 TL, 6-10 kişide ise 450 TL ücret ödemesi yapılmaktadır. 11+ olduğunda ise saat başına 480 TL ücret ödenmektedir.

Arabuluculuk masraflarını kim nereye öder?

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk görüşmelerinde ilk 2 saat ücreti devlet karşılamaktadır. Sonrasında ise taraflar arabulucuya ödemektedir. Her iki tarafta eşit bir şekilde paylaştırma yaparak ödemesini yapması gerekir.

Arabuluculuk görüşmeleri ne kadar sürer?

Süreler net ve kesin bir şekilde belirlenmiştir. En az 3 gün, en fazla 30 gün olacak şekilde arabuluculuk süresi belirlenmiştir.

İletişim Formu