Alanya Aile Hukuku

Alanya Aile Hukuku

 

ALANYA AİLE HUKUKU

Avukat İsmiİlgilendiği Hukuk DallarıNumarası
Ücretsiz ekleme için info@alanyaavukatlari.comÜcretsiz ekleme için info@alanyaavukatlari.comÜcretsiz ekleme için info@alanyaavukatlari.com
Av. Mehmet AşıkoğluMedeni Hukuk0542 513 9898
Av. Eda GönlümTüketici Hukuku0542 513 9898
Ücretsiz ekleme için info@alanyaavukatlari.comÜcretsiz ekleme için info@alanyaavukatlari.comÜcretsiz ekleme için info@alanyaavukatlari.com
Av. Kemal Berkant ŞahinGayrimenkul Hukuku0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluMiras Hukuku0542 513 9898
Ücretsiz ekleme için info@alanyaavukatlari.comÜcretsiz ekleme için info@alanyaavukatlari.comÜcretsiz ekleme için info@alanyaavukatlari.com
Av. Ahmet Yasin YıldızTüketici Hukuku0542 513 9898
Av. Eda GönlümBorçlar ve Kira Hukuku0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinMilletler Arası Hukuk0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluYabancılar Hukuku0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızTrafik Kazaları Ortaklık ve Yatırım Hukuku0542 513 9898
Av. Eda GönlümFikri ve Sınai Haklar Hukuku 0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinBankacılık ve Finans Hukuku 0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluDernek ve Vakıflar Hukuku 0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızUluslararası Ticaret Hukuku 0542 513 9898
Av. Eda GönlümŞirketler Hukuku0542 513 9898
Av. Kemal Berkant Şahinİcra ve İflas Hukuku 0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluVergi Hukuku Ceza Hukuku 0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızBilişim Hukuku 0542 513 9898
Av. Eda GönlümVergi Ceza Hukuku 0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinAile - Boşanma Hukuku0542 513 9898
Av. Mehmet Aşıkoğluİş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızEnerji Hukuku 0542 513 9898
Av. Eda Gönlümİdare Hukuku 0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinMiras Hukuku0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluRekabet Hukuku 0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızTaşımacılık ve Sigorta Hukuku 0542 513 9898
Av. Eda GönlümTicari Sözleşmeler Hukuku 0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinDava Tahkim ve Alternatif Çözümler Rekabet Hukuku 0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluMarka ve Patent Hukuku0542 513 9898

 

Aile hukuku, Medeni Hukukun, kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen kısmıdır. Türk Medeni Kanunu aile ilişkilerini aile hukuku başlığını taşıyan ikinci kitabında düzenlemiştir. Bu kitap ise 3 ayrı bölümde düzenlenmiştir. Bunlar;

 • Evlilik (m.118-281)
 • Hısımlık (m.282-395)
 • Vesayet (m.396-494)
 1. kısım evlilik hukukudur. Bu kısımda, evliliğin nasıl kurulduğu, devamında hangi hükümlere tabi olacağı ve nasıl sona ereceği hususları düzenlenmiştir.
 2. kısım hısımlık hukukudur. Bu kısımda, ister evlilik içerisinde doğmuş olsun ister evlilik dışı birleşmeden doğmuş olsun, kişinin anne babası ve diğer hısımlarıyla doğumla kurulan ilişkisi ve bu ilişkiye bağlanan hükümler yer almıştır.
 3. Son kısım ise, vesayet hukukudur. Bu kısımda, normal bir aile düzeninin koruyuculuğundan yoksun küçükler ya da korunmaya muhtaç erginler için devlet kontrolü altındaki bir teşkilatın yani vesayet teşkilatının nasıl işleyeceği hususlarına yer verilmiştir.

AİLE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

 1. ŞEKLE BAĞLILIK
 2. GENİŞ ÖLÇÜDE EMREDİCİ KURALLARA DAYANMA
 3. DEVLETİN MÜDAHALESİ
 4. İLİŞKİ TİPLERİNİN SINIRLI SAYIDA OLMASI
 5. EŞİTLİK
 6. ÇOCUKLARI VE ZAYIFLARI KORUMA

AİLE HUKUKUNUN İÇERİĞİ

Aile hukukunun içeriği şu şekilde maddelendirilebilir:

 • Aile kavramı
 • Aile hukukuna hakim olan ilkeler
 • Evlilik
 • Evlilik birliğinin oluşması
 • Nişanlılık ve nişanlılığın sona ermesi
 • Evlenme
 • Evlenmenin unsurları
 • Evlenme yaşı
 • Evliliğin genel hükümleri
 • Eşlerin hakları ve yükümlülükleri
 • Evlilik birliğinin ortadan kalkması
 • Evlilik birliğinde mal rejimleri
 • Mal rejimlerinin tasfiyesi

AİLE MAHKEMELERİ

Türkiye’de aile mahkemeleri, aile hukukundan doğan dava ve işleri görmek üzere 2003 tarihli 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun ile kurulmuştur. Aile mahkemeleri, Adalet Bakanlığı tarafından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun görüşü alınarak kurulur. Aile mahkemeleri her ilde ve merkez nüfusu yüz binin üzerindeki her ilçede, tek hâkimli bir asliye mahkemesi olarak kurulur. Aile mahkemelerinin yargı çevresini kurulduğu il ve ilçenin mülki sınırları belirler. İhtiyaca göre aile mahkemesinin birden çok dairesi kurularak daireler numaralandırılır. Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından bakılır. Aile mahkemelerine, adli yargıda görev yapan, tercihen evli ve çocuk sahibi, otuz yaşını doldurmuş ve aile hukuku alanında lisansüstü eğitim yapmış olan hâkimler arasından atama yapılır.

Aile hukuku kapsamında en çok merak edilen sorulardan birisi olan ‘nişan bozulması durumunda maddi ve manevi tazminat davası hususu’nu değerlendirelim.

Nişan, evlilik öncesi tarafların birbirlerine evlenme vaadi vermesidir. Herhangi bir sebepten dolayı bozulan “nişanlılık” kurumunun belirli hukuki sonuçları vardır. Bunlar;

 • Maddi tazminat davası
 • Manevi tazminat davası
 • Hediyelerin iadesi

MADDİ TAZMİNAT

TMK MADDE 120.- Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde; kusuru olan taraf, diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddî fedakârlıklar karşılığında uygun bir tazminat vermekle yükümlüdür. Aynı kural nişan giderleri hakkında da uygulanır. Tazminat istemeye hakkı olan tarafın ana ve babası veya onlar gibi davranan kimseler de, aynı koşullar altında yaptıkları harcamalar için uygun bir tazminat isteyebilirler.

TMK m.120 gereğince, nişan bozmada maddi tazminat davası açabilmenin üç koşulu vardır:

(1) Nişan haksız yere bozulmalı ya da bir taraf kusuru ile nişanın bozulmasına yol açmalıdır.

(2) Nişanın bozulmasından doğan maddi bir zarar mevcut olmalıdır.

(3) Davalının kusurlu olması gerekir.

Tazminatın kapsamına şu masraflar örnek olarak gösterilebilir;

Nişanın haksız olarak bozulması sebebiyle zarara uğrayan nişanlı, öncelikle nişan masraflarını isteyebilir. Örneğin; nişan töreni için kiralanan yerin kira bedeli gibi. Ayrıca, kusursuz nişanlı kusurlu nişanlıdan evlenme amacıyla yaptığı masrafları da isteyebilir. Örneğin, oturulacak evin kiralanması, mobilya satın alınması, balayı seyahati için yapılan hazırlıklar vs.

TMK m.123’e göre; maddi tazminat davası, nişanın bozulmasından itibaren 1 yılın geçmesi ile zamanaşımına uğrar.

 

MANEVİ TAZMİNAT

TMK MADDE 121.- Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

TMK m.121 gereğince, nişan bozmada manevi tazminat davası açabilmenin üç koşulu vardır:

(1) Nişanlanma akdi, tek taraflı irade beyanı (bozma) ile sona erdirilmelidir.

(2) Tazminat isteyen nişanlının kişilik hakkı bir zarara uğramış olmalıdır.

(3) Davalının kusurlu olması gerekir.

Manevi tazminat davası, nişanın sona ermesini takip eden 1 yıl içinde açılmalıdır.

 

HEDİYELERİN İADESİ

TMK MADDE 122.- Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir. Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır.

Hediyelerin geri istenebilmesi için, TMK m.122’ye göre şu koşulların varlığı gereklidir;

(1) Hediye, nişanlılık dolayısıyla verilmiş olmalıdır.

(2) Geri istenecek hediyenin alışılmışın (mutad) dışında olması gerekmektedir.

(3) Nişanlılık, evlenme dışında bir sebeple sona ermiş olmalıdır.

Aile hukuku oldukça teknik detaylara haiz bir hukuk dalıdır. Oluşmuş veya oluşabilecek her türlü hukuki problemi uzman bir Alanya aile hukuku avukatının danışmanlığında yürütmek oldukça faydalı olacaktır.

 

Aile hukukunun temel ilkeleri nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’na göre:

1. Süreklilik İlkesi.
2. Birlik İlkesi.
3. Zayıfları Koruma İlkesi.
4. Düzenleme Özgürlüğünün Bulunmaması İlkesi.
5. Devletin Müdahalesi İlkesi.
6. Eşler Arasında Eşitlik İlkesi.

Münakehat konuları nelerdir?

Münekehat konusunu kapsayan bazı belli başlı isimler yer almaktadır. Bunlar genel olarak evlilik, boşanma, velayet gibi konuları kapsamaktadır.

Aile hukuku hangi davalara bakar?

– Şiddet mağduru olan kadınların, çocukların ve kişilerin korunması ve şiddetin engellenmesi amacıyla verilen tedbir kararları,
– Boşanma davalarında ve evliliği konu edinen davalar,
– Evlenmenin butlanı ya da iptali söz konusu olan davalar,
– Boşanan kadının eşinin soyadını kullanmasına yönelik izin davası,
– Çocuğun velayeti ile ilgili velayet değişim davaları,
– Aile mallarının korunması ile alakalı davalar,
– Evlat edinme ve evlatlık ilişkisinin kaldırılması ile ilgili davalar,
– Vesayet konularını ele alan davalar.

İletişim Formu