Alanya Trafik Kazası Hukuku Avukatı

Alanya Trafik Kazası Hukuku Avukatı

ALANYA TRAFİK KAZASI AVUKATI

Avukat İsmiAdresNumarası
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
05425139898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898

 

Trafik kazaları günümüzde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Gerek trafikteki araçların yoğunluğu, gerek hava koşullarının olumsuz olması, dikkatsiz sürücüler, alkol ve uyuşturucu vb. maddelerin kullanımı sonucu trafiğe çıkılması gibi pek çok sebeple trafik kazalarına maruz kalabiliyoruz. Bu kazaların sonucundan maddi hasarlar, yaralanmalar ve hatta ölümlere de sık sık rastlıyoruz.

 

TRAFİK KAZALARINDA UZMAN ALANYA AVUKAT

Trafik idari para cezaları kesilirken iki usul vardır. Birincisi gıyapta plakaya kesilen trafik para cezalarıdır. İkincisi yüz yüze kesilen trafik para cezalarıdır.

Bu ayrımın önemi itiraz süresi açısından fark yaratmaktadır. Gıyapta plakaya kesilen trafik cezalarında süre tebliğ tarihinden itibaren başlamaktadır. Ancak yüz yüze kesilen trafik cezalarında süre o gün başlamaktadır.

 • Kararın tebliğ edilmesinden itibaren yahut yüz yüze kesilmesinden itibaren 15 gün içerisinde kişinin itiraz hakkı vardır.
 • Bu kesin süre içerisinde itiraz edilmemesi halinde idari para cezası kesinleşir.
 • Trafik idari para cezaları karar tutanağına itiraz niteliğine göre 15 gün içerisinde SULH CEZA MAHKEMESİ’ne yahut 30 gün içerisinde İDARE MAHKEMESİ’ne yapılır.
 • Yetkili mahkeme ise cezanın kesildiği bölgedeki Sulh Ceza Mahkemesi’dir. Ancak bazı cezalarda süreler ve mercii değişebilmektedir.
 • Cezalar ile beraber araç trafikten men edildi ise, kararı veren kolluk biriminin bulunduğu yer İdare Mahkemesi’ne tebliğ tarihinden 60 gün içerisinde itiraz edilmesi gerekmektedir.
 • Trafik idari para cezalarına itiraz etmek için bir takım belgeler gerekmektedir.
 • Birincisi dilekçedir. Cezayı meydana getirmiş olan meselenin uygun bir dille, hak ihlalinin nasıl gerçekleştirildiğini anlatan dilekçedir.
 • Diğerleri ise kesilen trafik cezası yahut gelen tebligat, ruhsat, ehliyet, kimlik, eğer ceza ödenmiş ise ödeme dekontu, vekil ile takip edilecekse vekaletname başvuru evraklarının dilekçe ekinde bulunması gerekir.
 • Mahkeme tarafından dosyanın usulen kabulü halinde mahkeme itirazı ilgili kuruma tebliğ ederek 15 gün içerisinde cevaplarını bildirmelerini ihtar eder.
 • Mahkeme ilgili dosyasının aslını da kurumdan talep etmektedir.
 • Akabinde sunulan cevap dilekçesi, itiraz eden ilgiliye tebliğ edilir. Mahkeme gerekli görürse ya da talep üzerine itiraz edeni belirli gün ve saatte dinleyebilir. Bu görüşme de kişinin avukatı da hazır bulunabilir. Ancak olağan usul dosya üzerinden incelemedir.
 • Eğer dinleme yapılacak ise çağrı ile dinleme arasında en az 1 haftalık süre olmalıdır.
 • Keza mazeretsiz olarak gelinmez ise yokluğunda karar verilir. Gelmeme işlemlerinin yapılması konusunda bir engel teşkil etmez.

Kesilmiş olan trafik idari para cezalarının öğrenilebileceği birçok platform bulunmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi, Gelir İdaresi Başkanlığının Sitesi, PTT sitesi gibi uygulamalarda Sanal Ortam üzerinden cezalar görüntülenebilmektedir.

Tüm bu süreçlerin bir kaza avukatı tarafından takip ediliyor olması her zaman en sağlıklı olan yoldur. Para cezasına itiraz davaları çoğu hususta teknik anlamda bilgi ve donanım gerektirmektedir. Bu süreçte tecrübeli Alanya Trafik Kazası Avukatı kadrosu ile görüşerek hizmet alabilirsiniz.

 

Trafik Cezası Avukatı Vekalet Örneği

Vekaletnameler, noterliklerce düzenlenmektedir. En yakın notere başvurarak avukatınıza vekaletname verebilirsiniz.

 

Trafik kazası geçirdim ne kadar tazminat alırım 2022?

Yıllık işgücü kaybı 9.300 TL üzerinden 37 Yıl şeklinde hesaplandığında 333.000 TL rakamı ortaya çıkmaktadır. Iskonto yöntemi işin içerisinde eklendiğinde %25’lik bir indirim tarifesi uygulanır. Baktığımızda ise trafik kazası tazminatı hesaplaması 2022 yılında yaklaşık 250.000 TL olarak hesaplanmaktadır.

Kaza tazminat neye göre hesaplanır?

Yaralanmalı trafik kazalarından sonra ödenen tazminatlar, kaza anında kusurlu olmayan ve yaralanan kişinin mağduriyetini gidermek maksadı ile belirlenmektedir. Mağdurun maaşı, yaşı, trafik kazası tazminatı ve kaza sonrasında oluşan sakatlık oranı dikkate alınmaktadır.

Trafik kazası tazminat davası ödenmezse ne olur?

Ödeme yapılmadığı taktirde direkt haciz işlemleri başlatılır ve haciz yoluyla ödeme temin edilir. Detayları Alanya trafik kazası avukatı sayfasından öğrenebilirsiniz.

İletişim Formu