ALANYA SAĞLIK HUKUKU AVUKATI
ALANYA SAĞLIK HUKUKU AVUKATI

 

ALANYA SAĞLIK HUKUKU AVUKATI

Avukat İsmiAdresNumarası
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
05425139898
Av. Eda GönlümHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Eda GönlümHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Eda GönlümHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Eda GönlümHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Eda GönlümHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Eda GönlümHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898

 

Sağlık hukuku, bir ülkenin sağlık sektöründe hizmet sağlayıcı ve son kullanıcı olarak rol sahibi olan gerçek ve tüzel kişiliklerin uymak zorunda olduğu hukuk kuralları bütününe verilen addır. Tıp hukuku ile çokça karıştırılmaktadır. Tıp hukuku, sağlık hukukunun alt başlıklarından birisidir. Sağlık hukukunu şu 4 ana başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar:

  • Kamu Sağlığı Hukuku,
  • Biyoetik Hukuku,
  • Küresel Tıp Hukuku,
  • Tıp Hukuku.

Sağlık hukukunun kapsamını incelediğimizde; devlet hastanelerinde meydana gelen tedavi hataları, özel hastanelerde meydana gelen tedavi hataları, özel muayenelerde meydana gelen teşhis ve tedavi sırasında ya da sonrasında oluşan hatalar nedeniyle açılan tazminat davaları, idari ve adli davaların kapsamlarını belirlemektedir.

İster kamu alanında ister özel alanda çalışan doktorların ve hastaların arasında istenmeyen durumlar sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bazen doktorların yanlış tıbbi müdahalede bulunması, tedavinin uygulanması sırasında oluşan aksaklıklar, kimi zaman hastaların yaptığı hatalar sonucunda karşımıza mahkeme sürecine taşınan olaylar çıkmaktadır.

 

ALANYA MALPRAKTİS AVUKATI

Tıbbi malpraktisi, diğer bir deyişle doktorun uygulama hatası olarak karşımıza çıkan bu terim, doktorun ya da tıp merkezi, poliklinik, hastane vb. sağlık kurum ve kuruluşlarının deneyimsizliği, bilgisizliği ya da ihmalkarlığı sebebiyle hatalı tedavi, yanlış teşhis veya eksik hasta bakım hizmeti sonucunda tedavi hizmeti gören hastanın zarar görmesi olarak tanımlamak mümkündür.

Hekimler, görevlerini icra ettikleri esnada, ihmal hata veya kusur ile hastalarına verdikleri zararlar nedeni ile Ceza Hukuku hükümlerine göre şahsen sorumlu olabilecekleri gibi, hastanın uğradığı manevi ve maddi zararı Borçlar Kanunu hükümlerine göre sahip oldukları şahsi mal varlıklarından tazmin etmekle de yükümlü tutulabilirler.

Tıbbi malpraktis sebebi ile eser ya da vekalet sözleşmesine dayanılan durumlarda görevli mahkeme “tüketici mahkemesi” olarak belirlenmiştir. Buna göre;

Bağımsız çalışan doktorlar aleyhine açılan maddi ve manevi tazminat davaları, tüketici mahkemesinde görülür.

Şirket, gerçek kişilerin işletici olduğu özel hastaneler ya da adi ortaklık aleyhine açılacak maddi ve manevi tazminat davalarına bakmakla görevli mahkeme yine tüketici mahkemesidir.

Kamu hastaneleri ya da sağlık kuruluşları aleyhine açılan tıbbi malpraktis nedeni ile açılan maddi ve manevi tazminat davalarına bakmakla görevli mahkeme ise “idare mahkemesi” dir.

Tüm kamu hastanelerinde, (eğitim araştırma hastaneleri, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri gibi) ortaya çıkan malpraktis durumlarında, bir idari dava çeşidi olan tam yargı davaları olarak da tanımlanan davalara bakmakla görevli mahkeme yine “idare mahkemesi” dir.

Hastanın zaten kötüye giden sağlığından dolayı muzdarip olması, aksi halde doktorun yanlış yapılan hukuki analiz sonucu mesleğinde kötü yaftalanması durumlarında olaylar mahkeme aşaması taşınmakta, adli ve idari yargı makamlarına sevk edilmektedir. Bu gibi durumlarda şikayet edenin veya şikayet edilenin haklarını bilmesi büyük önem taşımaktadır. Sağlık hukuku konusunda uzman bir avukat, bu hukuk alanında kendisi iyi yetiştirmiş, donanımlı ve tecrübeli kimselerdir. Dava öncesinde, dava aşamasında, istinaf ve temyiz aşamalarında sağlık hukuku konusunda uzman bir avukattan hukuki danışmanlık almak, hem kafalarda soru işaretlerini giderir, hem de ortaya çıkan zararın madden ve manen bir nebze de olsa karşılanmasını sağlayacaktır.

 

Sağlık hukuku davaları, oldukça teknik detaylara sahip olan davalar olduğu için, bir sağlık hukuku avukatı ile çalışılması, onun gözetiminde dava sürecinin idame ettirilmesi, yaşanacak hak kayıplarının önüne geçecektir. Bu sebeple hukuki danışmanlık için uzman bir Alanya Sağlık Hukuku Avukatı ile görüşmek sizi maddi ve manevi olarak rahatlatacaktır.

 

Sağlık Hukuku kapsamında yer alan konular nelerdir?

Hastanelerde meydana gelen tedavi hataları, özel muayenehanelerdeki teşhis ve tedavi sırasında ya da sonrasında oluşan hatalar nedeniyle açılan tazminat davaları adli ve idari yargıda görülmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

Sağlık hukuku avukatı nasıl bulunur?

Tıp hukukundan kaynaklanan uyuşmazlık sebebiyle hakkının ihlal edildiğini iddia eden vekil ile avukat arasındaki iletişimin sağlam ve sağlıklı olması gerekecek olup sağlık ve tıp hukukuna ilişkin profesyonel desteğe ihtiyacınız bulunması halinde Alanya Sağlık Hukuku Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Sağlık hukuku avukatı vekâlet ücretleri ne kadar?

2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yer alan miktarlar üzerinden dosya takipleri yapılacak olup her somut olay ayrı ayrı değerlendirilerek müvekkilin talepleri doğrultusunda farklı mahkemelerde farklı davalar yürütülmektedir.

İletişim Formu