İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 

ALANYA İŞ HUKUKU

Avukat İsmiAdresNumarası
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
05425139898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898

 

İŞ HUKUKU UZMANI

İş hukuku, bireylerin iş ilişkilerini düzenleyen uyulması zorunlu kurallardır. İş hukukunun toplumsal yaşam içerisinde düzenlendiği ilişkiler iş ilişkileridir.

İş hukuku davaları, 8423 sayılı iş hukuku mevzuatı gereğince yapılan yargılamaların teknik detaylarına vakıf, deneyim sahibi, donanımlı işçi hakları avukatlarınca yürütülmektedir. İşveren tarafından iş hayatında çalışanlara, gerek hak ve hukuklarıyla ilgili gerek maaş ve tazminatları ile ilgili yaşatılan her türlü zorluk ve haksızlık karşısında başvurulan hak arama yoluna iş davası denmektedir.

İş davaları, özel mahkeme türlerinden olan İş Mahkemeleri’nde görülüp hükme bağlanmaktadır.

Kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışan esnaf, sanatkarlar ve serbest meslek sahipleri ile iş sözleşmesi dışında istisna (eser) akdi, vekalet akdi gibi konusu yine insan emeği olan başka sözleşme türlerine bağlı olarak çalışan müteahhitler ve iş sahipleri ya da vekiller ile müvekkilleri arasında iş ilişkileri bu hukuk dalının düzenleme alanı dışında kalmaktadır.

Statü hukukuna bağlı olarak çalışanların iş ilişkileri iş hukukunun dışında kalmaktadır. Bu nedenle memurların (kamu görevlilerinin) iş ilişkileri idare hukuku tarafından düzenlenmiştir.

İş Hukuku’nu bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak ayırabilmek mümkündür.

 

Bireysel iş hukukunun kapsadığı bölümler:

 • İşçi ve işverenin ilişkisi
 • İşçi ve işverenin ilişkisinin son bulması
 • İş ilişkisinin son bulmasının sonuçları şeklindedir.

Toplu iş hukukunun kapsadığı bölümler:

 • Sendikalaşma hareketleri
 • Toplu iş sözleşmeleri
 • Grev ve lokavt
 • Hak ve menfaat uyuşmazlıkları
 • Hakem kuralları şeklinde ayrılmaktadır.

Çalışanların karşılaştığı birtakım sorunlardan doğan dava türleri ise şu şekilde karşımıza çıkmaktadır;

 1. Maaş alacağı davası
 2. Kıdem ve ihbar tazminatı davası
 3. İşe geri dönme davası
 4. İş kazaları tazminatı davası
 5. Çalışan hizmet tespiti davası

İş davaları oldukça teknik detaylara sahip bir alan olduğundan, karşılaşılan hukuki sorunların çözümü için ve yürütülen dava sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için mutlaka bir avukata ihtiyaç vardır. Alanya avukat ile bu ihtiyacınızı en iyi, kaliteli ve etkin bir şekilde çözebilirsiniz.

 

İş mahkemesi davaları ne kadar sürer?

İş mahkemesi davaları genel olarak uzun bir süreçte ilerlemektedir. Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan hedef süre 540 gündür.

Kaybedilen davada karşı tarafın avukatlık ücreti nasıl ödenir?

Kaybedilen davalarda tarafa yükletilen vekalet ücretleri doğrudan olarak davayı kazanan tarafa ödenebilmektedir. Bunun yanında davayı kazanan tarafın avukatına yada avukata ödemek için icra ve iflas müdürlüklerine de ödeme yapılabilmektedir.

Mahkeme yasal faizi ne kadar?

Mahkemelerin kanunen faiz oranları yer almaktadır. Türk Ticaret Kanunu gereğince faiz ödenmesi gereken durumlarda miktar tespit edilmemişse, faiz oranı %9 olarak işlemlere geçmektedir.

İletişim Formu