Alanya Borçlar Hukuku Avukatı

Alanya Borçlar Hukuku Avukatı

ALANYA BORÇLAR HUKUKU AVUKATI

Avukat İsmiAdresNumarası
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
05425139898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898

 

Kanun koyucu borçlar hukukunu 6098 sayılı Borçlar Kanunu ile düzenlemiştir.

 

BORÇ KAVRAMI

Borç kavramı, en dar anlamda yorumlandığı zaman ‘para’ borcunu ifade etmektedir. Dar anlamda yorumlandığında ise;

Bir hukuki ilişkide iki kişiden birinin diğerine karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu şeyi ifade eder.

Geniş anlamda yorumlandığında ise;

Alacaklı ve borçlu olarak adlandırılan iki taraf arasındaki hukuki bağa verilen isim ‘borç ilişkisi’dir.

Borç ilişkisinin üç unsuru vardır. Bunlar;

  • Alacaklı (Borç ilişkisinde, borçludan, kendisi lehine belli bir edimde bulunmayı isteme yetkisine sahip bulunan taraftır.)
  • Borçlu (Borçlu, aralarındaki borç ilişkisi nedeniyle alacaklıya karşı belli bir edimde bulunma yükümlülüğü olan kişidir.)
  • Edim (Borç ilişkisine dayanarak alacaklının borçludan yerine getirilmesini isteyebileceği ve borçlunun da yerine getirmekle yükümlü olduğu davranış biçimidir.)

Edim, bir şeyi vermek, yapmak veya yapmamak şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Borçlar Kanunu’na göre borcun üç farklı kaynağı olabilmektedir. Bunlar;

1-Hukuki işlemler (sözleşmeler),

2-Haksız fiiller,

3-Sebepsiz zenginleşmedir.

Her birisinin doğabilmesi için belirli şartların oluşması gerekmektedir.

 

BORÇ KAYNAKLARI

 

Sözleşmeden Doğan Borçlar

1-İcap

2-Kabul

 

Haksız Fiilden Doğan Borçlar

1-Fiil

2-Zarar

3-Nedensellik Bağı

4-Kusur

5-Hukuka Aykırılık

 

Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar

1-Bir Malvarlığında Artma

2-Diğer Malvarlığında Azalma

3-Nedensellik Bağı

4-Haklı Nedenin Bulunmaması

 

BORÇLARIN HÜKÜM VE SONUÇLARI

Bir borç ilişkisi, bu ilişkinin konusunu oluşturan borcun (edimin) yerine getirilmesi için kurulmaktadır. Bu sebeple borçların normal sonucu borcun yerine getirilmesidir. (ifa)

Fakat bazı durumlarda aynen ifa mümkün olmamaktadır. Bundan dolayı borçların;

1-Borcun İfası

2-İfa Edilmemesi

3-Borçlunun Temerrüdü olmak üzere 3 tane hüküm ve sonucu vardır.

Daha önce de belirttiğimiz gibi geniş anlamda borç kavramındaki söylem, borç ilişkisidir. Borç ilişkilerini kuran en önemli kavram “sözleşme” unsurudur. Her sözleşme, taraflar arasında bir hukuki ilişki meydana getirir. Bu ilişkiye ‘sözleşmeye dayalı’ diğer bir söylemle “akdi ilişki” denir. Sözleşme ilişkisini sona erdiren sebepler ise “ifa”, “bozma sözleşmesi”, “fesih”, “dönme”, “geri alma” ve “iptal” gibi eylemlerdir.

Taraflardan birisinin ölmesi, kural olarak sözleşmeye bağlı ilişkiyi sona erdirmez. Ölenin yerine mirasçıları geçmektedir. Ancak şahsa bağlı edimleri içeren sözleşmelerde taraflardan birinin, özellikle borçlunun ölmesi halinde sözleşme ilişkisi sona ermektedir. Zira şahsa bağlı edimlerin mirasçıya geçmesi mümkün değildir.

Uzman borçlar hukuku avukatları, kişiler arası borç ilişleri kapsamında oldukça donanımlı ve deneyimlilerdir. Hukuki anlamda çözülmesi gereken veya gerekeceğini düşündüğünüz sorunlarınız için mutlaka uzman bir borçlar hukuku avukatından hukuki danışmanlık almak hak kayıplarının önüne geçecektir.

 

Borçlar hukuku avukatı vekalet ücreti ne kadar?

Borçlar hukuku maddesine göre avukat vekalet ücretleri belli oranlar dahilinde hesaplanmaktadır. 2022 avukat vekalet ücreti ilk saat 675 TL, sonraki her saat için 405 TL ücret ödemesi gerçekleşmektedir. Ayrıca uluslararası yargı duruşmalarında ise avukatlık ücreti 24 Bin TL rakamı ile belirlenmiştir.

Borçlar hukuku avukat masraflarını kim öder?

Alanya Avukatları adresine gelen bir diğer önemli soru ise avukat masraflarını kim öder sorusudur. Genel itibariyle avukat masrafları, avukatın müvekkili tarafından ödenmektedir.

Davalarda görevli ve yetkili mahkeme ile zamanaşımı olur mu?

Zamanaşımı maddi hukuka ilişkin bir süreçtir. Bu sebepten dolayı da davalarda görevli kişi ile yetkili mahkeme arasında zamanaşımı olabilmektedir.

İletişim Formu