ALANYA TAZMİNAT HUKUKU AVUKATI

Avukat İsmiAdresNumarası
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
05425139898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898

 

TAZMİNAT NEDİR

Tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedel, zarar ödencesidir. Tazminat zararların giderilmesi amacıyla zarar veren tarafından zarar görene ödenen veya mahkeme tarafından, talep üzerine verilen karar sonucunda parasal veya bir değer ya da edimdir. Mahkemelerce kişilik haklarının uğradığı zararları bertaraf etmek için manevi tazminat, hukuka aykırı eylem nedeniyle mal varlığında yaşanan eksilmeleri karşılamak üzere maddi tazminat veya hukuka aykırı eylemin yarattığı düşünülen tüm zararların ödetilmesi maksadıyla cezalandırıcı tazminat ödenmesine karar verilebilir.

 

BOŞANMA DAVALARINDA MADDİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ

Kanunkoyucu, Türk Medeni Kanunu’nun 174. Maddesinde maddi tazminatı düzenlemiştir. İlgili madde hükmü ise şu şekildedir;

TMK m.174/1 : “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.”

Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde maddi tazminat talep edilebilir;

 • Boşanma şartı
 • Tazminat isteyen tarafın kusurlusuz veya daha az kusurlu olması
 • Tazminat istenen tarafın kusurlu olması
 • Zarar
 • İlliyet bağı
 • Talep

Bu şartların varlığı halinde mahkeme maddi tazminata hükmedecektir.

 

BOŞANMA DAVALARINDA MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ

Kanun koyucu, Türk Medeni Kanunu’nun 174. Maddesinde manevi tazminatı düzenlemiştir. İlgili madde hükmü ise şu şekildedir;

TMK m.174/2 : “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakları zarara uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.

Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde manevi tazminat talep edilebilir;

 • Kişilik haklarının zarara uğraması
 • Kusur
 • İlliyet Bağı
 • Talep

Boşanma davasında talep edilen tazminatlar, ceza davalarında talep edilen tazminatlar, hukuk davalarında talep edilen tazminatlar ve iş davalarında talep edilen davalar birbirinden farklı olmaktadır.

Mesela kötü niyet tazminatı davası, iş güvencesinden yararlanamayan belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçinin, iş sözleşmesinin işveren tarafından kötü niyetli olarak feshedilmesi sonucu ödenen tazminattır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17.maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; işverenin bildirim şartlarına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu kanunun 18, 19, 20 ve 21. Maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz.

Tazminat davalarını şu başlıklar altında toparlayabiliriz;

 • Maddi Tazminatlar
 • Manevi Tazminatlar
 • İş akdinin feshinden doğan tazminatlar
 • Sözleşmeden kaynaklanan tazminatlar
 • Yanlış tedavi uygulanmasından kaynaklanan tazminatlar
 • Ceza hukukundan oluşan tazminatlar
 • İcra-ceza mahkemelerince hükmedilen tazminatlar

Tazminat davalarında, usul açısından dikkat edilmezse tazminat hakkı kaybolacağı gibi, orantısız tazminatlar talep edilmesi halinde karşı vekalet ücretlerine maruz kalınıp alınan tazminatlar da eriyebilmektedir. Oldukça teknik detaylara sahip olan tazminat davalarının, her zaman için uzman bir tazminat avukatı tarafından takip edilmesi işverenin hukuki haklarının korunması konusunda gereklidir. Bu ihtiyacınızı Alanya Avukat kadrosunda yer alan yetkin Alanya tazminat hukuku avukatları ile görüşerek giderebilirsiniz.

 

Manevi tazminat neleri kapsar?

Manevi tazminat, kişinin manevi alanda zarar görmesi durumunda ödenen tazminatlardan birisidir. Kişinin duymuş olduğu keder, üzüntü, elem gibi durumlar, manevi tazminat gerekçesini kapsamaktadır.

Tazminat davalarında para kimin hesabına yatar?

Tazminat hukukuna göre avukat tazminat davalarında Ahzu Kabz olmasa dahi, para avukatın hesabına yatmaktadır.

Tazminat davası kaç yılda düşer?

Tazminat istemleri, zarar görenin zararı ve tazminat ile yükümlü olduğunu tarihten itibaren başlayarak 2 yıl ve her halde fiilin işlenmiş olduğu tarihten başlayarak 10 yıllık bir sürecin geçmesiyle düşmektedir.

İletişim Formu