Alanya Ceza Hukuku Avukatı

Alanya Ceza Hukuku Avukatı

 

ALANYA AĞIR CEZA AVUKATI – ALANYA CEZA AVUKATI

Avukat İsmiAdresNumarası
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
05425139898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ceylan Çelik Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Enes YıldızHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898

 

Ceza hukuku, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir.

Bireylerin birimleriyle ve toplumla ilişkilerini düzenleyen emirler, yasaklar ve yetkiler içeren, devletçe yaptırıma bağlanmış kaidelere hukuk kuralları demekteyiz. Hukukun birinci amacı,

 • Bireylerin her türlü saldırılara karşı korunması, yaşamlarını güven ortamı içerisinde sürdürmelerinin teminidir. İkinci olarak,
 • Hukukun toplumsal düzeni sağlama işlevi de bulunmaktadır.

Türk Ceza Kanunu’nun 1 inci maddesinde; “Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığım ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için, ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir’’ denmektedir.

 

AĞIR CEZA AVUKATI NEDİR ?

Avukatlarda, branşlaşma mesleki olarak mümkün değildir. Fakat kişi kendi bilgi ve donanımını belirli bir hukuk dalında artırarak o alanda ‘uzman’laşabilir. Ağır ceza avukatı diye bir tabir, tam olarak karşılığı olmasa da, ceza alanında deneyimli avukatlar için halk arasında kullanılabilmektedir.

Her avukat, ceza davalarını takip edebilir. Fakat ceza davaları oldukça hassas teknik detaylara sahip davalardır. Avukatın bu alanda özellikle Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve İnfaz Kanunu gibi kanunlara hakim olması gerekmektedir. 

 

AĞIR CEZA AVUKATI OLMAK İSTİYORUM NASIL OLABİLİRİM ?

Ağır ceza avukatı olmak için öncellikle minimum 4 sene süren Hukuk Fakültesi eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekmektedir. Hukuk fakültesi diplomasını alan avukat adayları, yapmaları zorunlu olan yasal avukatlık stajını tamamlamak zorundadır. Bir sene süren bu yasal stajın ilk 6 ayı ‘Adliye Stajı’ olarak adlandırılır. Adliye stajını bitiren adaylar, kalan 6 aylarını ise meslekte en az 5 yılını doldurmuş bir avukatın yanında staj yapmaktadır. Sonrasında Baro’dan Avukatlık Ruhsatı’nı almak suretiyle avukat olunabilir. Avukat olduktan sonra ceza hukuku davalarını takip edebilirsiniz.

 

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Hangi mahkemenin, hangi dava ve suçlara bakacağı konusundaki yasal düzenlemelere görev kuralları denilmektedir. Görevli mahkemenin belirlenmesi konusunda birçok istisna olmasına rağmen temel kriter şudur:

 • 10 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren dava ve işlere asliye ceza mahkemesi bakmakla görevlidir (5235 Sayılı Kanun md. 12).
 • 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiren dava ve işlere de ağır ceza mahkemesi bakmakla görevlidir.

Mahkemelerin görevlerinin belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulur (5235 sayılı Kanun m.14).

Kanunlar özellikle bir mahkemeyi yetkili ve görevli kılmışsa yargılamayı o mahkeme yapar. Sulh ceza hakimliği, ağır ceza mahkemeleri ve diğer özel mahkemelerin görevleri dışında kalan tüm dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır. Özel veya genel kanunlar, suç vasfı ve ceza miktarına bakmaksızın asliye ceza mahkemesini özellikle görevli kılmışsa, özel düzenleme nedeniyle de asliye ceza mahkemesi görevli kabul edilir.

 

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Ağır Ceza Mahkemesi, ilk derece ceza yargılamasında kanunda öngörülen ceza miktarı açısından en ağır suçlara bakan mahkemedir. Ağır ceza mahkemesinin görevi;

5235 sayılı ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN’da düzenlenmiştir.

İşlenen herhangi bir suçun ağır ceza mahkemesinin yargılama görevine giren suçlardan olup olmadığı 5235 Sayılı Kanun’un 12. maddesinin suç vasfı ve ceza miktarı yönünden getirdiği kriterleri göz önüne alınarak belirlenir. Ağır ceza mahkemesinin görevi kapsamına girdiği açıkça belirtilmeyen suçlara asliye ceza mahkemesi bakmakla görevlidir. Sanık, 18 yaşından küçük ise, yargılama görevi çocuk ağır ceza mahkemesi tarafından görülür.

Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlar açısından üç temel kriter bulunmaktadır. Bu kriterler aşağıdaki gibidir;

 

– Özel kanunlar başka bir suça bakma görevi vermediği sürece, ağır ceza mahkemeleri şu suçlara bakmakla görevlidir:

 

 • Yağma (Gasp) suçu
 • Kasten adam öldürme suçu
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu
 • Taksirle ölüme neden olma
 • İrtikap suçu
 • Zimmet suçu
 • Rüşvet suçu
 • Resmi belgede sahtecilik suçu
 • Nitelikli dolandırıcılık suçu
 • Hileli iflas suçu

– 5237 Sayılı TCK’nın İkinci Kitap Dördüncü Kısmının 4, 5, 6 ve 7. bölümünde tanımlanan suçlardan TCK md. 318, 319, 324, 325 ve 332 kapsamına giren suçlar, ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlar arasında değildir. Fakat bu bölümlerde bulunan aşağıdaki suçlara dair davalara bakma yetkisi yine ağır ceza mahkemesine aittir:

 

 • Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar
 • Milli savunmaya karşı suçlar
 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk
 • 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren siyasi suçlar.

Ceza hukuku davalarının bir avukat danışmanlığında takip ediliyor olması muhtemel yaşanabilecek hak kayıplarının önüne geçecektir. Alanya Avukat kadrosunda yer alan Alanya Ceza Avukatı ile görüşerek bu hizmeti alabilirsiniz.

 

Hakkımda ceza davası açıldı, şimdi ne olacak?

Açılan davaların sonuçları için en mantıklı karar süreci araştırmak ve mahkeme gününü beklemektedir. Sonrasında ise sonuçları sizlerde öğrenmiş olacaksınızdır.

Ceza davam var, bir suçtan dolayı yargılanıyorum, avukatım olmadan kendi savunmamı yapabilir miyim?

Ceza davalarında avukat olmadan da süreç ilerleyebilmektedir. Kendinizi savunabilirsiniz fakat avukat olmadığı için yasal süreçlerde büyük sıkıntılar yaşayabileceğinizi de söyleyebiliriz. Alanya avukatları adresini ziyaret ederek bu probleminize çözüm arayabilirsiniz.

Cezayı ağırlaştırıcı ve hafifletici sebepler nelerdir?

Ağırlaştırıcı ve hafifletici sebepler kanunların kendi belirledikleri kanunlara göre değişkenlik göstermektedir. İşleniş yeri, zamanı, kullanılan vasıta türü vb. durumlarda değişiklikler uygulanmaktadır.

İletişim Formu