Alanya Boşanma Avukatı

Alanya Boşanma Avukatı

 

ALANYA BOŞANMA DAVASI AVUKATI

Avukat İsmiAvukatların ilgilendiği hukuk dalıAdresNumarası
Av. Mehmet AşıkoğluMedeni HukukHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
05425139898
Av. Eda GönlümTüketici HukukuHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinGayrimenkul HukukuHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluMiras HukukuHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızTüketici HukukuHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Eda GönlümBorçlar ve Kira HukukuHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinMilletler Arası HukukHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluYabancılar HukukuHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızTrafik Kazaları Ortaklık ve Yatırım HukukuHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Eda GönlümFikri ve Sınai Haklar Hukuku Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinBankacılık ve Finans Hukuku Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluDernek ve Vakıflar Hukuku Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızUluslararası Ticaret Hukuku Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Eda GönlümŞirketler HukukuHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant Şahinİcra ve İflas Hukuku Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluVergi Hukuku Ceza Hukuku Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızBilişim Hukuku Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Eda GönlümVergi Ceza Hukuku Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinAile - Boşanma HukukuHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet Aşıkoğluİş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızEnerji Hukuku Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Eda Gönlümİdare Hukuku Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinMiras HukukuHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluRekabet Hukuku Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Ahmet Yasin YıldızTaşımacılık ve Sigorta Hukuku Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Eda GönlümTicari Sözleşmeler Hukuku Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Kemal Berkant ŞahinDava Tahkim ve Alternatif Çözümler Rekabet Hukuku Hacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898
Av. Mehmet AşıkoğluMarka ve Patent HukukuHacet Mahallesi Canlılar Sokak Avukatlar İş Merkezi Kat:1 Daire:2-3 Alanya/ANTALYA
0542 513 9898

 

Anlaşmalı boşanma avukatı, kanun koyucu boşanma ile ilgili hükümleri, Türk Medeni Kanunu hükümleri altında m.161-166 arasında düzenlemiştir. Bu sebepler konularına, kanunda özel olarak düzenlenip düzenlenmediklerine göre “özel-genel boşanma sebepleri” ve evlilik üzerindeki etkilerine, evlilik birliğini çekilmez hale getirip getirmediklerine göre “mutlak-nispi boşanma sebepleri” olarak sınıflandırılabilirler. Yine bir kısım sebepler, davalının kusuruna bağlı olduğu halde, diğerlerinde kusurun bulunması aranmamaktadır ki ilk durumda “müeyyide teşkil eden boşanma”dan, diğerinde ise “evliliğin iflasına dayanan boşanma”dan söz edilir.  Zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı belirli olgulara dayandıklarından özel boşanma sebeplerini oluştururlar ve sınırlı sayıdadırlar. Buna karşılık, evlilik birliğinin sarsılması (TMK Md. 166/1, 2) ile eşlerin anlaşması (Md. 166/3) ve fiili ayrılık (Md. 166/4) ise belli bir olguyu göstermeyen ve önceden belirlenemeyen nitelikte olduklarından genel boşanma nedenlerini oluştururlar.  Boşanma sebeplerinin mutlak ve nispi nitelikte olmaları, hâkimin takdir yetkisi bakımından önem arz etmektedir.  Şöyle ki, mutlak boşanma sebeplerinde, kanunda belirlenen olgunun veya olayın ispatı gerekli ve yeterliyken; nispi boşanma sebeplerinde kanunda belirlenen olgu veya olayın taraflarca ispatı yanında bu olay veya olgunun diğer eş için ortak hayatı çekilmez hale getirip getirmediğinin hâkimce araştırılması gerekmektedir. Medeni Kanunda yer alan “suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme”, “akıl hastalığı” ve Md. 166/ 1, 2’de düzenlenen “evlilik birliğinin temelinden sarsılması”na dayanan boşanma sebepleri nispi boşanma sebepleridir.

 

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

Zina sebebiyle boşanma davası, TMK m.161’de düzenlenmiştir. Şöyle ki,

  • “Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.
  • Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.
  • Affeden tarafın dava hakkı yoktur.”
  • Evli olunmasa bile evlilik dışı ilişkiye girilmesini zina sayan İslam Hukukunun aksine, Medeni Kanunumuzda boşanma sebebi olarak düzenlenen, eşi dışında ve karşı cinsten birisi ile isteyerek cinsel ilişkide bulunan eşlerin zinasıdır.

HAYATA KAST, PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle Boşanma Davası, TMK m.162’de düzenlemiştir. Şöyle ki,

  • Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.
  • Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.
  • Affeden tarafın dava hakkı yoktur.”

SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası, TMK m.163’te düzenlenmiştir. Şöyle ki,

  • “Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.”

ALANYA ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATI ÜCRETLERİ

Anlaşmalı boşanma avukatı ücretleri, bulunduğunuz il, davanın çekişmeli veya çekişmesiz oluşu, velayet davaları süreçleri de hesaba katılarak uzman boşanma avukatlarınca nispi olarak davaya göre belirlenmektedir.

 

ALANYA BOŞANMA AVUKATI DANIŞMA

Boşanma davaları, oldukça teknik detaylara sahip davalardır. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında, mahkemeye sunulacak deliller, tanıklar, belgeler ve kayıtlar, uzman avukatlarca incelenmeli, uygun bir dille mahkemeye sunulmalıdır. Avukatlarca takip edilmeyen davalarda, hak kayıpları oldukça sık rastlanılan bir durumdur. Böyle durumlarda avukata başvurup ondan danışmanlık almak, sizi doğabilecek hukuki sorunlardan korumuş olacaktır. Bu sebeple hukuki danışmanlık için uzman bir Alanya Boşanma Davası Avukatı ile görüşmek sizi maddi ve manevi olarak rahatlatacaktır.

Boşanma, sadece hakim kararıyla mümkün olabilmektedir.

 

 

Bir boşanma davası ne kadar sürer?

Boşanma davaları ikiye ayrılmaktadır. Çekişmeli boşanmalar genel olarak 300 gün yani 10 aylık bir süreçten oluşur. Anlaşmalı boşanmalar ise 30 gün olup 1 aylık bir süreçte tamamlanır.

Boşanma davası ücretsiz avukat şartları nelerdir?

Boşanma davası için adli yardım talebinde bulunma imkanınız bulunmaktadır. Maddi durumunuz boşanmak için yetersiz ise bilgi almak ve ilgili mercilere başvurmak için, gerekli belgeler ile Alanya Avukat adresinden avukatınız aracılığı ile müracaatta bulunabilirsiniz.

Boşanma davasında karşı tarafın avukatlık ücretini kim öder?

Boşanma davasında, davayı açan kim ise ücreti onun ödemesi gerekmektedir. Bunun yanında davanın avukat ile birlikte takip edilmesi istendiğinde, boşanma davası avukatlık ücretini de davacı olan taraf ödemektedir.

İletişim Formu