Kapalı Alandaki Sigara Cezasına İtiraz

Kapalı Alanda Sigara İçilmesi Sebebiyle İşletme Aleyhinde Uygulanan İdari Para Cezasına İtiraz Mercii Hakkında

Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun gereği, kapalı alanlarda sigara tüketilmesi yasaklanmıştır.

Uygulamada ise bu yasağı uygulayan işletme sayısı yok denecek kadar azdır. Fakat şaşırtıcı bir şekilde bu işletmelerin kapatıldığına da şahit olmamaktayız. Ama olması gereken işleyişten bahsetmek gerekirse, ilgili idari birimlerce bu yasağın ihlal edildiği işletmelerin tespiti halinde şu işlemler uygulanmalıdır.

Yasak İhlali Sonucu Uygulanacak İşlemler

1. Öncelikle idari para cezası uygulanır.

2. İlk yıl içerisinde tekrar edildiği takdirde (ilk tekerrür) ilk verilen idari para cezasının bir kat artırılmış para cezası uygulanır.

3. Kesilen bu para cezasından sonra tekrar ihlal tespit edildiği takdirde (ikinci tekerrür) iki kat arttırılarak uygulanır.

4. İkinci kez uygulanan para cezasından sonra tekrar ihlal tespit edildiği takdirde (üçüncü tekerrür) 10 günden az 30 günden fazla olmamak şartıyla iş yerinin kapatılmasına karar verilir.

Peki üçüncü kez ihlal tespit edilip işletmenin geçici süreyle kapatılmasına karar verilirse fakat siz işletme sahibi olarak bu kararın kanuna aykırı olduğunu ve mağdur olduğunuzu düşünüyorsanız hangi merciiye itiraz etmeniz gerekir?

Orada çalışan çalışanları işletmenin kapalı kaldığı müddetçe ve müşterilerin işletmeyi kapalı görmeleri halinde görülecek zarar izahtan varestedir. Böyle bir durumda ilk akıllara gelen çözüm ise acil olarak almanız gereken ‘yürütmenin durdurulması’ kararıdır. Aksi bir durumda her an işletme geri dönülemez bir biçimde kapatılıp mühürlenebilir.

Bu husus ile ilgili maalesef ki Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi’nde bir görüş ayrılığı mevcuttur. Bu mercilerin görüşlerine bakıldığında, görevlilik üzerine farklı kararlar verilmiştir. İdare Mahkemesi’nce kapama kararına yönelik olarak verilen karar onanmıştır. Bundan dolayı görevli mahkemenin İdare Mahkemesi olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Diğer bir görüşte ise görevsizlik kararı verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Gerekçelerinden genel olarak bahsedecek olursak;

İDARİ YARGI İÇİN;

– 5326 Sayılı Kanuna göre, salt idari para cezası ise SULH CEZA MAHKEMELERİ (hakimlikleri)

– İdari para cezası + aynı kabahat nedeniyle idari tedbir mahiyetinde idari yargıda incelenebilecek bir yaptırıma da karar verilmişse (kapatma kararı) İDARİ YARGI MERCİLERİ’nde çözülmelidir.

ADLİ YARGI İÇİN;

Öncelikle kapatma kararı bir tür idari tedbir olarak nitelendirilmiştir.

4207 Sayılı Kanun’da “kapatma” kararı için başvurulabilecek kanun yoluna ilişkin bir düzenleme yoktur. Diğer kanunların aksine bir hüküm bulunmaması halinde “Kabahatler Kanunu” uygulanacağı için ve 4207 Sayılı Kanun’da da herhangi bir düzenleme olmadığına göre Kabahatler Kanunu uyarınca Adli Yargı Mercileri’nde çözülmelidir.

Not: Güncel kararlara göre SULH CEZA HAKİMLİKLERİ görevlidir.

İlgili kararlar için;

(T.C. Yargıtay 19. CEZA DAİRESİ 2018/7899 E., 2019/7562 K. Ve 29/04/2019 T.)

Comments are closed.