Adli Tatil Ne Zamandır? Adli Tatil Süreler 2022

Adli Tatil Ne Zamandır? Adli Tatil Süreler 2022

ADLİ VE İDARİ YARGIDA ADLİ TATİL SÜRECİ NASILDIR?

Adli tatil, her yıl 20 Temmuz’da başlar, 31 Ağustos’ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül’de başlamaktadır.

Adli Tatilde Görülecek Dava ve İşler Nelerdir?

Adli tatilde ancak aşağıdaki dava ve işler görülmektedir. Bunlar;

 • İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeççi atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
 • Her çeşit nafaka davaları ile soy bağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
 • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
 • Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
 • Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakların kaybından doğan iptal işleri.
 • İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin dava işler ve davalar.
 • Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
 • Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
 • Çekişmesiz yargı işleri
 • Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

ADLİ TATİLİN SÜRELERE ETKİSİ NASILDIR?

Adli tatile tabii olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek kalmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılmaktadır.

ADLİ TATİLİN CEZA MAKHEMELERİNİN İŞLEYİŞİ BAKIMINDAN ETKİSİ NASILDIR?

Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl 1 Eylül’de başlamak üzere, 20 Temmuz’dan 31 Ağustos’a kadar çalışmaya ara verirler. Tatil süresince Bölge Adliye Mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar.

 • Adli tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren 3 gün uzatılmış sayılır.

ADLİ TATİLİN İDARİ YARGI BAKIMINDAN ETKİSİ NASILDIR?

Çalışmalara ara verme:

 • Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri her yıl 1 Eylül’de göreve başlamak üzere, 20 Temmuz ve 31 Ağustos arasında çalışmaya ara verirler.
 • Ancak, yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan ve sadece bir idare veya bir vergi mahkemesi bulunan yerlerdeki idari yargı mercileri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar.

ADLİ TATİLİN İDARİ YARGI BAKIMINDAN SÜRELERE ETKİSİ NASILDIR?

Bu kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.

NOT: İcra ve İflas Kanunu’na göre İcra Mahkemesine arz edilen hususlar ivedi işlerden sayılır ve bu işlerde basit yargılama usulü uygulanır. Bu sebeple icra mahkemelerinde süreler devam eder.

Comments are closed.