Hakaret Suçu Hakaret Sayılan ve Sayılmayan Kelimeler

Hakaret Suçu: Hakaret Sayılan ve Sayılmayan Kelimeler

Hakaret Suçu, TCK m.125/1’e göre “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut fiil veya olgu isnat eden… veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.”

Hangi kelimelerin hakaret suçunu oluşturduğu hangi kelimelerin ise hakaret suçunu oluşturmadığı hep tartışma konusu olmuştur. Hakaret oluşturan kelimelerin hepsinin sayılması mümkün değildir. Zaten somut olaya göre kullanılan kelimenin hakaret olup olmama vasfı da değişebilmektedir. Hakaret suçunun oluşmasına sebebiyet vermeyen bu kelimeleri inceleyecek olursak:

1- Sanığın, müşteki infaz koruma memuruna söylediği kabul edilen “beceriksiz herif, meziyetsiz, karaktersiz, … bırak artık bu işi, git emekli ol, insanları mağdur ediyorsun, şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözler hakaret suçunu oluşturmaz.

(Y18CD-K.2017/11006)

2- Sanığın, müştekilere söylediği “dinsiz, imansızlar” şeklindeki sözün müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmaz.

(Y18CD-K.2017/7985)

3- Sanığın, katılana söylediği kabul edilen “terbiyesizlik yapma” şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmaz.

(Y4CD-K.2021/8900)

4- Sanığın, katılana hitaben söylediği “sen şizofren hastasısın, iki ruhlusun, doktora git bir an evvel sağlığına kavuş” şeklindeki sözlerinin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp hakaret sayılmaz.

(Y18CD-2015/10949)

5- Sanığın, mağdurlara hitaben “lan” sözünün muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğundan dolayı hakaret suçu oluşmaz.

(Y4CD-K.2021(26608)

6- Sanığın “Çingene” ifadesi halen ülkemizde kendilerini “roman” olarak nitelendiren ve Avrupa’dan Türkiye’ye göç etmiş vatandaşlarımızı kast etmesi karşısında; bu sözler hakaret suçunu oluşturmaz.

(Y4CD-K.2014/574)

7- Yaralama suçunun mağduru olarak şikayeti sırasında polis memuru olan mağdur M..B..’ye söylediği kabul edilen “…bir şey yapmıyorsunuz, sizin Allah belanızı versin…” biçimindeki sözler, beddua niteliğinde olup hakaret sayılmaz.

(Y4CD-K.2014/1282)

8- Sanığın duruşma salonundan çıkarılması üzerine, sanığın hakime karşı söylemiş olduğu “siz açıkça taraf tutuyorsunuz” şeklindeki sözler yapılan uygulamaya yönelik bir sızlanma niteliğinde olup hakaret sayılmaz.

(Y2CD- K.2013/6410)

9- Sanığın katılana hitaben söylediği “manyağın önde gideni, gerizekalı sapık” şeklinde hakaret içeren sözlere karşılık olarak katılanın sanığa hitaben söylediği “sensin, sizsiniz” şeklindeki sözler hakaret suçunu oluşturmaz.

(Y18CD-K.2017/8245)

10- Sanığın, kolluk görevlisine söylediği “adam değilsin” ifadesi katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp hakaret suçunu oluşturmaz.

(Y4CD-K.2021/15090)